Landstinget i Östergötland

Vårdval öppen specialiserad hudsjukvård

En regelbok för auktorisation av vårdgivare inom den öppna specialiserade hudsjukvården har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alla vårdgivare som uppfyller kraven i regelboken kan beviljas auktorisation. Det innebär att det kan finnas flera vårdgivare för patienterna att välja på. 

Information om hur auktorisationsprocessen går till finns i regelboken, kapitel 7.

Ansökan med bilagor skickas till Region Östergötland, Regionhuset, Ledningsstaben, 581 91 Linköping.

Vårdval hud - regelbok
Bilaga 1 - lathund för KVÅ-koder
Bilaga 2 - ST i vårdval
Bilaga 3 - prislista
Auktorisationsblankett
Auktorisationsblankett

 

 


Kontaktperson


Stina Öberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Ledningsstaben
Tel: 010-103 63 27
E-post