Landstinget i Östergötland

Vårdval allmäntandvård för barn och unga

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Från och med 1 januari 2019 har alla barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Vården är avgiftsfri och omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

Vården ska vara regelbunden.

Ökad valfrihet

Vårdval Östergötland inom allmäntandvård för barn och unga möjliggör att barn och unga fritt kan välja vårdgivare inom allmäntandvården, Folktandvård eller privat tandläkare. En individuell vårdpeng följer med barnen/de unga.

Bättre tillgänglighet och kvalitet

Tandläkarna får fritt utveckla verksamheten för barnen och de unga inom fastställda ramar. Ett gemensamt regelverk som gäller alla tandläkare/kliniker säkrar vårdkvaliteten.

Välja tandläkare/klinik

Förteckning över vilka tandläkare/kliniker som är valbara och vårdvalsblankett finner Du nedan.

Vårdvalsblanketter för val av tandläkare

(klicka på bild):

Vårdvalsblankett som pdf för utskrift

 

Auktoriserade tandläkare/kliniker

Auktoriserade Folktandvårdskliniker
Privattandläkare i Östergötland, auktoriserade för barn och unga
Tandläkare och kliniker utanför Östergötland, auktoriserade för barn och unga