Landstinget i Östergötland

Kris-och katastrofmedicinsk beredskapsplan US

 
Utskrift av register (pdf-länk)


 

1. Allmän information
 
2. Larmplan - översikt
 
3. Åtgärdskalendrar
 
4.

Pandemiplan för vårdplatsplanering och personal-försörjning 

[Senaste uppdatering 2020-04-01]

 

Pandemiplan för intensivvård 

[Senaste uppdatering 2020-04-03]

 

Pandemiplan för intermediärvård (IMA) 

[Senaste uppdatering 2020-04-01]

5. Interna rutiner för egen verksamhet (tex. checklistor)
 
6. Telefon- och larmlistor för egen verksamhet
  
7. Lokaler US och  Karta US
 
8. Material, utrustning och läkemedel US
 
9.
Rutin vid extra lokalbehov för Akutmottagningen US 

10.

 

 

 

 

  
Kris-och katastrofmedicinsk beredskap US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kontaktpersoner:

 
Robert Larsen
Beredskapsläkare US

Lena Nilsson
Chefläkare US
 

Beredskapssamordnare:

Petronella Eriksson 80%

Johanna Sjöberg 50%

E-post till beredskapssamordnarnas funktionsbrevlåda: BeredskapssamordnareUs