Landstinget i Östergötland

Kris-och katastrofmedicinsk beredskapsplan US

 
Utskrift av register (pdf-länk)


 

1. Allmän information
 
2. Larmplan - översikt
 
3. Åtgärdskalendrar
 
4.

Vårdplatsplanering vid pandemi

5. Interna rutiner för egen verksamhet (tex. checklistor)
 
6. Telefon- och larmlistor för egen verksamhet
  
7. Lokaler US och  Karta US
 
8. Material, utrustning och läkemedel US
 
9.
Rutin vid extra lokalbehov för Akutmottagningen US 

10.

 

 

 

 

  
Kris-och katastrofmedicinsk beredskap US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kontaktpersoner:

 
Robert Larsen
Beredskapsläkare US

Lena Nilsson
Chefläkare US
 

Johanna Sjöberg 
Beredskapssamordnare/US utedare 50%
Tjänstledig

ersättare:
Eva Kristedal

Karin Strand
Beredskapssamordnare/US utredare 50%

E-post till beredskapssamordnarnas funktionsbrevlåda: BeredskapssamordnareUs