Region Östergötland

Åtgärdskalendrar US

skriv ut innehållsförteckning fr.pdf

 1. Akutkliniken US, Ledningsansvarig akutläkare akutmottagningen (LL)
 2. Akutkliniken US, Ledningsansvarig SSK akutmottagningen (LS)
 3. Akutkliniken US, sekreterarare akutmottagningen
 4. AnOpIva US, anestesi SSK s.97016
 5. AnOpIva US, anestesi mellanjour s.97011
 6. AnOpIva US, personalansvarig Iva SSK
 7. Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken US, bakjour
 8. Hand-och plastikkirurgiska kliniken US, primärjour
 9. Hand-och plastikkirurgiska kliniken US, BRIVA SSK
 10. Hudmottagningen US 
 11. Kirurgkliniken US, bakjour
 12. Kirurgkliniken US, traumajour/mellanjour
 13. Laboratoriemedicin US, klinisk immunologi-transfusionsmedicin
 14. Laboratoriemedicin US, klinisk kemi
 15. Medicinska akutkliniken US, MEA, Medicin mellanjour
 16. Neurokirurgiska kliniken US, neurokirurg
 17. Neurokirurgiska kliniken US, NIVA SSK
 18. Ortopedkliniken US, bakjour
 19. Psykiatriska kliniken US, bakjour
 20. Röntgenkliniken US
 21. Service US (Lokalvård-ISS, Restaurang-ISS)
 22. Sjukvårdsgrupp US
 23. Särskild sjukvårdsledning US, Chef
 24. Särskild sjukvårdsledning US, Beredskapssekreterare
 25. Särskild sjukvårdsledning US, Insatsledning
 26. Särskild sjukvårdsledning US, CMIT
 27. Särskild sjukvårdsledning US, Driftansvarig US
 28. Särskild sjukvårdsledning US, Krisstödsgruppen Linköping
 29. Särskild sjukvårdsledning US, Anhörigupplysningen
 30. Särskild sjukvårdsledning US, Miljö/Säkerhetscontroller
 31. Särskild sjukvårdsledning US, Stabschef
 32. Särskild sjukvårdsledning US, Vårdplatskoordinator
 33. Televäxeln
 34. Thorax-kärl kliniken US, SSK THIVA
 35. Thorax-kärl kliniken US, primärjour
 36. Vaktmästare US (ISS)
 37. Vårdavdelningar US
 38. Väktare US (Securitas)