Landstinget i Östergötland

Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan

Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland är en av regionledningen fastställd plan som beskriver hur hälso- och sjukvården ska organiseras före, under och efter en Allvarlig händelse. 

Länk till regional kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan i helhet (kan endast läsas via intranätet)

 

Länk till sammanfattning av kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland

 

 

Beredskapsplaner för specifika händelser:

 

Länk till nationell larmplan för svåra brännskador

 

Länk till Beredskapsplan för vård av patienter med högsmittsamma infektioner
 

 

Informationsmaterial:

 

Länk till presentation: Allvarlig händelse, förhöjt beredskapsläge  och särskild sjukvårdsledning - vad innebär det för oss inom Region Östergötland?

 

Katastrofmedicinskt centrum
581 85 Linköping

Kontaktpersoner:

Catarina Löfstedt
Beredskapssamordnare
Telefon: 010-104 76 43
E-post:
catarina.lofstedt@regionostergotland.se


Eva Bengtsson
Beredskapssamordnare (fn projektledare Civilt försvar)
Telefon: 010 103 74 14
E-post: eva.bengtsson@regionostergotland.se

 

Annika Bergström
Beredskapssamordnare
Telefon: 010 103 06 47
E-post: annika.bergstrom@regionostergotland.se

 

Anita Mohall
Beredskapsöverläkare
Telefon: 073- 051 12 38
E-post: anita.mohall@regionostergotland.se