Region Östergötland

Ledning Rehab Väst

 

Verksamhetschef

Therese Johansson
Tele:010-104 73 34

Therese.Ma.Johansson@regionostergotland.se

 

 

 

 

 

Enhetschef

Maria Pernhage-Billenius
Tele:010-104 78 40
Maria.Pernhage.Billenius@regionostergotland.se

 

Ansvarar för fysioterapeut -sjukgymnast mottagningarna-Logoped och Kuratorsverksamheten.

 

Enhetschef
Åsa Bergmar -Rosén
Tele:010-104 73 21
Asa.Bergmar.Rosen@regionostergotland.se

Ansvarar för rehabilitering inom slutenvård och öppenvård (MSK), arbetsterapi primärvården inkl Handmottagning, Neurorehab samt Specialiserad rehabilitering i hemmet.

 

 

 

Besöksadress:

Rehab Väst Hus B
Plan 10
Lasarettet i Motala
Lasarettsgatan 37
591 85 Motala