Region Östergötland

Arbetsbeskrivning driftansvarig sjuksköterska AVA och IMA

Dokumentnamn:
Arbetsbeskrivning driftansvarig sjuksköterska AVA och IMA
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-02-01
Utfärdande enhet:
Akutkliniken, AVA
Målgrupp:
Personal AVA
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Emil Wallin, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Eva Jakobsson, vårdenhetschef
Diarienummer:
ViN-AKU-2017-001
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.