Region Östergötland

Arteriell blodprovstagning

Dokumentnamn:
Arteriell blodprovstagning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Artärblodgas, syrabas, artärpunktion
Giltig fr o m:
2017-03-03
Utfärdande enhet:
Akutkliniken ViN
Målgrupp:
Läkare,sjuksköterska
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Emil Wallin, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Erik Müssener, verksamhetschef
Diarienummer:
ViN-AKU-2017-002
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.