Region Östergötland

Bilevel-behandling vid Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Dokumentnamn:
Bilevel-behandling vid Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
NiV, BiPAP, respiratorisk insufficiens, andningssvikt
Giltig fr o m:
2016-06-01
Utfärdande enhet:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Målgrupp:
Medarbetare akutkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Caroline Liebgott sjuksköterska, Jacob Fylking sjuksköterska
Godkänd av:
Erik Stenkvist Verksamhetschef Akutkliniken ViN
Diarienummer:
ViN-AKU-2016-002
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.

Revisionshistorik: