Region Östergötland

Blodkomponenter

Dokumentnamn:
Blodkomponenter
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i Östergötland
Sökord:
Giltig fr o m:
2018-03-26
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Sjuksköterskor på akutmottagningen ViN
Giltig t o m:
2019-03-26
Framtagen av:
Monika Karlsson sjuksköterska
Godkänd av:
Erik Müssener verksamhetschef
Diarienummer:
21335
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta