Region Östergötland

Delegering för att skriva röntgenremiss

Dokumentnamn:
Delegering för att skriva röntgenremiss
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Delegering röntgenremiss
Giltig fr o m:
2016-12-15
Utfärdande enhet:
Akutkliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på Akutkliniken
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Johan Ahlström, vårdenhetschef
Godkänd av:
Erik Müssener, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ-2010-44
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.