Region Östergötland

Dödsfall på akutkliniken

Dokumentnamn:
Dödsfall på akutkliniken
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Dödsfall på Akutkliniken
Giltig fr o m:
2016-03-07
Utfärdande enhet:
Akutkliniken
Målgrupp:
Personal på Akutkliniken
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Ann-Christin Jonsson, kurator
Godkänd av:
Inger Persson, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ-2011-121
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till dokumenta.