Region Östergötland

Fördelning av patientansvar på Akutmottagningen/Akutvårdsavdelningen

Dokumentnamn:
Fördelning av patientansvar på Akutmottagningen/Akutvårdsavdelningen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-06-01
Utfärdande enhet:
Akutkliniken
Målgrupp:
Ort/kir/med samt akutklinikens läkare
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Erik Stenkvist, verksamhetschef
Godkänd av:
Erik Stenkvist, verksamhetschef Akutklin, Hans Krook, verksamhetschef Kir klin, Magnus Roberg, verksamhetschef Med klin, Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig, Ort klin
Diarienummer:
NSO-2012-21
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.