Region Östergötland

AIT patientavgift/diagnosregistrering

Dokumentnamn:
AIT patientavgift/diagnosregistrering
Dokumenttyp:
Administrativ manual
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2011-08-29
Utfärdande enhet:
Allergicentrum US
Målgrupp:
Medarbetare på Allergicentrum
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
AKM Munir överläkare
Godkänd av:
AKM Munir Överläkare
Diarienummer:
HMC-2011-00200
ICD-10 kod:
(Z00-Z99) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Patienter som får subcutan AIT-behandling:
Avgift:
 som vid läkarbesök.
Diagnoskod: Z516 (hyposensibilisering mot allergener)
Åtgärdskod: DT001

Patienter till subcutan AIT-behandling där spruta ej givits:
Där patienten kommit till mottagningen och läkare bedömt att patienten  inte ska få behandling p.g.a. av exempelvis pågående allergibesvär eller infektion
Avgift: som vid läkarbesök
Diagnoskod: Z516 (hyposensibilisering mot allergener) Fyll inte i åtgärdskod DT001.
Tillägg vid sökord bedömning: "Ingen spruta idag"
Ibland görs även andra anteckningar i besöket av sjuksköterska eller läkare innan signering.

Underlag till sekreterare:

På pappersutskrift av bokningslistan ska det skrivas in om ansvarig läkare är ändrad.
Om ingen spruta givits skriv: "Ingen spruta" vid patientnamnet, innan listan läggs till sekreterare för inskrivning i journalen.
Om vi har en patient med annan åtgärd under besöket, t.ex. Xolairinjektion skall detta skrivas upp på listan.