Region Östergötland

Arvode föreläsare

Dokumentnamn:
Arvode föreläsare
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Arvode
Giltig fr o m:
2013-05-16
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
Natalie Baldew
Godkänd av:
Mahvash Bezhad
Diarienummer:
HMC-2013-00191
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinjer för arvode till föreläsare på Allergicentrums kurser samt reseersättning.

 

ARVODE:
Ska skrivas på blanketten utbetalningsunderlag Lön nr RÖ1008b. Namn, personnummer och adress skall fyllas i av arvodist. Blanketten lämnas till Natalie Baldew som fyller i övriga uppgifter.

Nordea är löneutbetalande bank. Önskas insättning på annan bank meddelar arvodisten själv detta till Nordea. Om inga bankkontouppgifter inkommer till Nordea kommer arvodet skickas som utbetalningsavi till den adress man är folkbokförd på. 30% dras automatiskt i skatt.

Sänd originalet till Nordea, Löneservice, P1306, 105 71 Stockholm. Alternativt kan blanketten lämnas in direkt på närmaste Nordeakontor. 

RESOR:
Vid ersättning för resa skall en reseräkning skivas. Milersättning 29 kr/mil exkl skatt  (18:50 efter skatt och 10:50 är skattepliktigt).
Originalkvitton ska bifogas.
Om man har bokat via webben ska biljetterna dras ut och bifogas.

Blanketterna utbetalningsunderlag Lön, Reseräkning samt Nordeablankett lämnas ut till föreläsaren efter avslutat uppdrag.