Region Östergötland

Doping och astma

Dokumentnamn:
Doping och astma
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Astma, idrott, doping, dopning, dispensregler
Giltig fr o m:
2012-06-18
Utfärdande enhet:
Allergicentrum US
Målgrupp:
Läkare LiÖ, astmasköterskor
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
AKM Munir överläkare
Godkänd av:
AKM Munir överläkare
Diarienummer:
HMC-2010-00001
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Astma och Doping 

Nya dopingregler gäller sedan 2015-01-01

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna

WADA word antidoping agency

RF Riksidrottsförbundet är den nationella organisationen för antidoping. Mer information finns på deras hemsida: www.rf.se

Det finns en WEB-baserad sökfunktion översatt på svenska, Rödgröna listan,  där man kan skriva in läkemedelsnamn och få besked om det är dopingklassat och om dispens kan fås:

http://www.antidoping.se/rodgronalistan

 Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på nationell/hög tävlingsnivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

Astmamediciner och doping
Beta2-stimulerare

För beta-2-stimulerarna salbutamol (max 1,6 mg/dygn eller 1000 ng/ml), formoterol (max 54 µg/dygn eller 40 ng/ml) och salmeterol i inhalationsform krävs ingen dispens.

Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline. Formoterol ingår i bland annat Oxis och salmeterol i Seretaide, Seretide och Serevent.

För inhalationspreparat som kombinerar ovan nämnda beta-2-stimulerare med kortison krävs heller ingen dispens.

Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (t.ex. Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer alltid kräver dispens. Du som tillhör gruppen nationell/hög tävlingsnivå måste alltså ansöka om en individuell dispens. Du som tillhör gruppen övrig idrottsutövare kommer efter begäran från Dopingkommissionen att behöva ansöka om en retroaktiv dispens.

Kortison

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning), rektalt (via ändtarmen), intravenöst eller intramuskulärt och kräver därför dispens, i enlighet med WADA:s Internationella Standard för Dispenser.

Förbudet omfattar inte kortison som tas lokalt i form av inhalationer eller injektioner intraartikulärt, periartikulärt, peritendinöst, epiduralt eller intradermalt (i och kring leder och senor, intill ryggmärgen, i huden).

Övriga lokala kortisonberedningar för användning på hud (inklusive metoder som ökar genomsläppligheten i huden), i öra, näsa, munhåla, på tandkött, för ögonbehandling eller kring ändtarmsöppning är inte heller förbjudna. 

 

 

Revisionshistorik:

120618: Uppdaterat länkar. Tagit bort ett avsnitt som stod på två platser i dokumentet ang "deklaration av bruk". Ändring läkemedelsinformation i avsnittet "Astmamediciner och doping. Beta2-stimulerare".

120503: Uppdaterat länkar i dokumentet.

160519: Förnyat dokumentet beroende på förenklade regler för astmapreparaten.