Region Östergötland

Andningsorganen: Behandling av reaktioner vid provokationer och AIT

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Behandling av reaktioner vid provokationer och AIT
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Allergisk reaktion, provokation, AIT
Giltig fr o m:
2013-09-30
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare på Allergicentrum
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
AKM Munir överläkare
Godkänd av:
AKM Munir överläkare
Diarienummer:
HMC-2013-00108
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Stor lokalreaktion eller rinit

Kvaddel >12 cm e 30 min

Antihistamin 
6 mån-1 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2 ml
1-5 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2,5-5 ml
1-5 år T.Aerius munlöslig 2,5 mg  
>5 år T.Aerius munlöslig 5 mg
Övervaka 30-60 min
Kontroll av PEF
  

Urticaria  

   

Antihistamin 
6 mån-1 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2 ml
1-5 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2,5-5 ml,
1-5 år T.Aerius munlöslig 2,5 mg  
> 5 år T.Aerius munlöslig 5 mg
Fortsätt med antihistamin i 3 dgr.

Montelukast 
Vuxna 10 mg    
    
Kortison T. Betapred 0,5 mg 
< 10 kg 6 st
> 10 kg 10 st  
Överväg iv. infart spec. om snabbt förlopp
Övervaka patienten minst 60 min
Kontroll av PEF

Astma 

PEF-mätning
Saturation, Syrgas?  
Luftrörsvidgande

< 2 år Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 4 doser
>2 år Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 6 doser
Vuxna Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 6-8 doser
Eller   
< 30 kg Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 0,5 ml
    +  ev. Pulmicort 0,5mg/ml, 1-2 ml
> 30 kg Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 1 ml
    +ev. Pulmicort 0,5mg/ml, 2 ml
Vuxna Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 2 ml
    + ev. Pulmicort 0,5mg/ml, 2 ml
Späd lösningen till 2 ml.

 

Kortison Vuxna
T.Betapred 0,5 mg 10 st. 
Överväg iv. infart 
Övervaka patienten minst 60 min
Dokumentera reaktion och givna läkemedel i Cosmic.


Systemiska reaktioner BARN       

1. Adrenalin 1mg/ml im 
> 3 månader Emerade 0,15mg.
> 20kg Emerade 0,30ml.

Kan upprepas var 5:e till 10:e minut vid behov

2. Syrgas Flöda kraftfullt, 10-15 l/min    
Följ saturation, puls, BT, PEF, sänk ev. huvudet  

3. Iv. infart 
Ringeracetat, bolusdos 20 ml/kg (100-300 ml)

4. Obstruktiv? 
< 2 år Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 4 doser 
> 2 år Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 6 doser
Eller   
< 30 kg Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 0,5 ml
 +  ev. Pulmicort 0,5mg/ml 1-2 ml
> 30 kg Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 1 ml
 + ev. Pulmicort 0,5mg/ml 2 ml
Späd lösningen till 2ml.

5. Antihistamin
6 mån-1 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2 ml
1-5 år Aerius oral lösn. 0,5 mg/ml, 2,5-5 ml
1-5 år T.Aerius munlöslig 2,5 mg 
> 5 år T.Aerius munlöslig 5 mg
Eller
Tavegyl 1mg/ml, dos 0,05 mg/kg (maxdos 2 mg) iv alt. im långsamt

6. Kortison
T. Betapred 0,5 mg
<10 kg 6 st      
>10 kg 10 st      
Eller        
Solu-Cortef, 50 mg/ml, 2 ml iv = 100 mg 

Kom ihåg:
-  Larma 112, möt upp! 
- Gradera anafylaxin enl SFFAs dokument.  
- Observationstid 4-24 tim.
- Kontrollera S-Tryptas efter 1-2 tim

Dokumentera reaktion och givna läkemedel i Cosmic.


Systemiska reaktioner VUXNA


1. Emerade 1mg/ml im 
Emerade 0,5 mg Kan upprepas

2. Syrgas Flöda kraftfullt, 10-15 l/min    
Följ saturation, puls, BT, PEF, sänk ev. huvudet  

3. Iv. infart 
Ringeracetat, snabb infusion, bolusdos 300 ml

4. Obstruktiv? 
Airomir 0,1 mg/dos, via spacer 6-8 doser
Eller
Inhalation via Ailos: Ventoline 5mg/ml, 2 ml 

5. Antihistamin
T. Aerius munlöslig 10 mg
eller
Tavegyl 1mg/ml, 2 ml iv, långsamt

6. Montelukast

T. Montelukast 10 mg 

7. Kortison
T. Betapred 0,5 mg 10 st
eller
Solu-Cortef 50mg/ml, 2-4 ml iv = 100-200 mg 

Kom ihåg: 
-  Larma ev. 112, möt upp!
-  Gradera anafylaxin enligt SFFAs dokument.
-  Observationstid 4-24 timmar.
-  Kontrollera S-Tryptas efter 1-2 timmar

Dokumentera reaktion och givna läkemedel i Cosmic

Revisionshistorik:

2015-06-10

Nytt larmnummer. Byte av preparatnamn (Montelukast istället för Singulair)

2018-07-06 Ändrad Adrenalinsstyrka under Systemiska reaktioner Barn. Under Systemiska reaktioner Vuxna ändrat läkemedel Adrenalin till Emerade samt styrkor under Antihistamin