Region Östergötland

Behandlingsrekommendationer vid Allergisk rinokonjunktivit (ARC)

Dokumentnamn:
Behandlingsrekommendationer vid Allergisk rinokonjunktivit (ARC)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Allergi, pollen
Giltig fr o m:
2013-03-21
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Vårdpersonal LiÖ
Giltig t o m:
2019-05-12
Framtagen av:
Lars Ahlbeck, spec läk Lennart Nilsson, öl
Godkänd av:
A.K.M Munir MLL
Diarienummer:
HMC-2011-00202
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Behandlingsrekommendationer vid Allergisk rhinokonjunktivit(ARC)

I Receptfritt: om besvär < 4 veckor och tillräcklig effekt

Peroralt antihistamin:

Vuxna: Desloratadin 5 mg 1x1-2. Tas regelbundet under hela säsongen.

Barn från 6 år* och < 30 kg   Clarityn mixtur 1 mg/ml    5 ml x 1

                                            Alternativt Loratadin 10 mg   ½ tabl x 1

Barn > 30 kg                         Loratadin 10 mg 1 x 1

 * Tidigare har vi angivit från 2 år, men enligt Bayer och LV är Clarityn receptbelagt mellan 2-6 år i Sverige. (I UK receptfritt från 2 år)

Nässpray:
Vuxna:
Nasala steroider: Mometason 50ug/dos, 1-2x1, vid ökad besvär även tillägg av Livostin nässpray 50ug/dos 2x2.

Barn:
Livostin nässpray 50ug/dos 2x2

Ögondroppar:

Vuxna:
Lomudal 40 mg/ml, 1x2 eller Livostin 0,5 mg/ml, 1x2 kan ökas till 3-4 ggr dagl.

Barn:
Lomudal 40 mg/ml, 1x2 eller Livostin 0,5 mg/ml, 1x2

Barn som inte får tillräcklig symtomlindring av antihistamin och Lomudal bör få läkarbesök. ARC är ovanligt före 2 års ålder varför genes till besvären bör utredas.

Man kan minska symptomen genom att skölja bort pollen med koksalt. Det gäller både näsa och ögon. Olika hjälpmedel finns på apotek utan behov av hjälpmedelskort, ex Nasaline. Blox4 Allergy och Nasaleze kan skydda nässlemhinnan från allergenkontakt. Pollenmask vid träning utomhus. Behandlingssvikt kan bero på att patienterna inte tar sina läkemedel regelbundet under en pollensäsong. Konsekvent medicinering ger bättre effekt än att medicinera enbart när symptomen redan brutit ut.

 

II Läkemedel på recept, om besvär > 4 veckor eller otillräcklig effekt av receptfritt

 

Peroralt antihistamin:

Vuxna från 12 år: Desloratadin 5 mg 1x1-2

Barn från 1 år: Aerius oral lösning 0,5 mg /ml 2,5 ml x 1

Barn 6-12 år: Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg x1

Nässpray:

Vuxna och barn från 11 år: Mometason 50 µg/dos 1-2 x 1.

Barn från 3 år: Mometason 50 µg/dos 1x1

Ögondroppar:

Vuxna: Opatanol 1 mg/ml 1x2

Barn: Lomudal endos 40 mg/ml 1-2x2, (ingen åldergräns)

Barn från 3 år: Opatanol 1 mg/ml 1x2

Barn från 6 år: Tilavist 20 mg/ml 1-2x2

Patienter som inte kan eller vill ta perorala antihistaminer kan prova nässpray Dymista som är en kombination av nasalt antihistamin och kortison.

Rekommendationerna ovan gäller även vid graviditet och amning.

Vid besvär där ovanstående rekommendationer inte är tillräckligt kan man ge Montelukast som tillägg, 10 mg 1x1 för vuxna från 15 år, 4 mg barn 2-5 år, 5 mg barn 6-14 år.

En del vuxna patienter har tidigare fått, hört talas om eller begär kortisoninjektion i depåform. På grund av biverkningsprofilen föreslås i stället att förskriva 25 tabletter med Prednisolon a 5 mg att ta 2-3 per dag under några dagar om det blir dagar med riktigt mycket pollen och besvär.

Överväg att remittera för allergen immunterapi, AIT. Bäst behandlingseffekt för unga med kort sjukdomshistoria. I centrala och västra till Allergicentrum US, barn i väster till Barnmottagningen LiM, i östra till Öronkliniken ViN (allergisk rhinokonjunktivit utan astma samt bi- och getingallergi), Lungmottagningen ViN (allergisk rhinokonjunktivit med astma) samt Barnkliniken ViN (barn)

 

 

 

Revisionshistorik:

2015-02-23

Justering av läkemedelsnamn så att de överensstämmer med vad läkemedelsgruppen rekommenderar.

20170315

Tillägg av Dymista som ett alternativ till nasalsteroid och perorala antihistamin.

2018-08-13
Omfattande redigering