Region Östergötland

Fiberskop

Dokumentnamn:
Fiberskop
Dokumenttyp:
Medicinsk manual
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-08-05
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare på Allergicentrum
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
Anja Persson
Godkänd av:
AKM Munir överläkare
Diarienummer:
HMC-2015-00187
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.