Region Östergötland

Fiberskop

Dokumentnamn:
Fiberskop
Dokumenttyp:
Medicinsk manual
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-08-05
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare på Allergicentrum
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
Anja Persson
Godkänd av:
AKM Munir överläkare
Diarienummer:
HMC-2015-00187
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rengöring Fiberskop


Efter användning lägger läkare fiberskopet i plastkorg försedd med dubbla plastpåsar. Läkare ställer sedan ut fiberskopet i sköljen och lägger lapp i låda utanför SSK-expeditionen.
Kom ihåg basala hygienrutiner.

Torka av diskbänk och bänk under väggskåp med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Skölj av fiberskopet med ljummet vatten. Lägg diskmedel på en blöt kompress. Gnugga sedan slangen noggrant så att inget organiskt material finns kvar. Skölj av med ljummet vatten. Torka torrt med ren kompress. Lägg fiberskåpet på bänk under väggskåp. Ta av handskar och desinfektera händerna. Torka av med ny kompress som är rikligt indränkt i 70% u-sprit. Börja undersökningsdelen och fortsätt sedan med handtag och sladd.

Häng upp rengjort desinfekterat fiberskop i avsett skåp i provtagningsrummet.

Förse plastkorgen med nya rena plastpåsar.