Region Östergötland

Förskrivning av Airsonett

Dokumentnamn:
Förskrivning av Airsonett
Dokumenttyp:
Administrativ manual
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Astma och luftrenare
Giltig fr o m:
2014-12-08
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
AKM Munir
Godkänd av:
Mahvash Bezhad
Diarienummer:
HMC-2014-00379
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Förskrivning av Airsonett


Airsonett är en luftrenare med temperaturkontrollerat laminärt luftflöde.
Försäljare Airsonett Homecare AB, Ängelholm.
Apparaterna ställs ut och servas till vidare av Airsonett.


Allergicentrum köper de apparater vi förskriver till patienterna.
De kostar 80,000 kr/st. Avtal med referensnummer UC-2011-231 gäller.

Vi förskriver enbart apparater till de som är patienter hos oss, företrädesvis från centrala distriktet. Alla landstingskliniker kan köpa egna apparater enligt avtalet.

Efter beställning är leveranstiden 5 arbetsdagar.
Vid inköp av ny maskin ingår 3 månaders prövoperiod innan beslut om inköp tas.
Om man inte behåller maskinen återbetalas köpeskillingen minus kostnaden för installation och renovering.
Vid utprovning på patient på annan indikation än vad som avsetts (allergisk astma) utgår en hyreskostnad på 2000 kr/månad.

Första året ingår Fullserviceavtal, exklusive filterkostnad.
Filter skall bytas var 6:e månad, kostar 2500 kr (Sedan 1 jan 2015). Kostnaden faktureras Allergicentrum.


Indikation
• Allergisk astma med otillräcklig effekt av optimal medicinering och allergensanering.
• Vid andra indikationer (t.ex. svårt eksem) är kostnaden för en prövoperiod 2000 kr/ månad.

Före beslut om att behandlingen skall prövas bör diskussion i läkargruppen ske, för att vi skall få en samsyn i användandet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Beställning

Vill du ha hjälp med beställningen så kontakta AKM Munir.
Beställning görs via en inköpsanmodan till upphandlingsavdelningen.
https://aa_lio-blanketthotell.egovt.se/Sidor/forms.aspx?folder=/Blanketter/Admin&id=3
Verksamhetschefen skall godkänna beställningen.
Kopia av inköpsanmodan skickas till sekreterare med Agressoansvar och läggs också i G-mappen:
G:\HMC\Allergicentrum\Sjukvård\Protexo

En lista över behandlade patienter finns på skyddad server. Skriv in de nya patienterna där.

 \\lio.se\Mc\AcSit\Protexo

Behandling
Behandling påbörjas med en 3 månaders lång prövoperiod.
Vid start av behandlingen kan patienten registreras i Atlas, en registerstudie för att utvärdera effekten av behandlingen.
Lennart Nilsson har information och inlogg till studien.

Före och efter denna period skall ett läkarbesök med spirometri, livskvalitetsmätning (ex ACT) och NO mätning samt en SCORAD bedömning av ev. eksem göras.
Dokumentera beslut om behandlingen skall fortsätta.

Om behandlingen inte har haft avsedd effekt under prövoperioden återköper Airsonett apparaten.

Om behandlingen skall fortsätta skall effekten utvärderas med 6-12 månaders intervall.
(tel samtal eller åb)

Airsonett förs in i läkemedelslistan via "ny ordination", finns som mall.

 


Behandlingsavslut
Om patienten haft apparaten under längre tid än prövoperioden på tre månader äger Allergicentrum apparaten. Om patienten inte längre är i behov av den skall apparaten renoveras (görs av Airsonett) och finns därefter tillgänglig för nya användare.

 


Referenser:
Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M, Bjermer L, Valovirta E, Dahl R, von Berg A, Zetterström O, Warner JO.  Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a randomised controlled trial. Thorax (2011). doi:10.1136/thoraxjnl-2011-200665
http://thorax.bmj.com/content/early/2011/11/07/thoraxjnl-2011-200665.long .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22131290

Brodtkorb T. Cost-effectiveness of clean air administered to the breathing zone in allergic asthma. (2009) submitted. Brodtkorb TH, Zetterström O, Tinghög G. Cost-effectiveness of clean air administered to the breathing zone in allergic asthma. Clin Respir J. 2010 Apr;4(2):104-10.

Pedroletti C, Millinger E, Dahlén B, Söderman P, Zetterström O. Clinical effects of purified air administered to the breathing zone in allergic asthma: A double-blind randomized cross-over trial. Pedroletti C, Millinger E, Dahlén B, Söderman P, Zetterström O. Respir Med. 2009 May 12

Gore RB, Boyle RJ, Hanna H, Custovic A, Gore C, Svensson P, Warner JO. Personal allergen exposures are increased by changes in sleep position and improved by temperature-controlled laminar airflow. Thorax 2010;65:A87-A88 doi:10.1136/thx.2010.150961.27.
http://thorax.bmj.com/content/65/Suppl_4/A87.2.abstract?sid=c9c967cd-d694-4504-95a5-39cd73a3f08f

Söderman P, Hyllensved Y, Pedroletti C, The effect of clean air treatment with Airsonett Airshower  – a  clinical case report based on 22 atopic children (article in Swedish), Riksstämman 2008