Region Östergötland

Barnanestesi, dosering

Dokumentnamn:
Barnanestesi, dosering
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Barnanestesi
Giltig fr o m:
2018-05-09
Utfärdande enhet:
Anestesi- och intensivvårdkliniken US
Målgrupp:
Personal på kliniken
Giltig t o m:
2022-05-09
Framtagen av:
Anders Furubacke, Överläkare
Godkänd av:
Anders Tuneskog, Överläkare
Diarienummer:
SC-2015-245
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

2008-02-12
2009-06-05
Reviderat 2015-09-14 av Anders Furubacke
Reviderat 2015-12-10 av Anders Furubacke
Reviderat 2018-05-09 av Anders Furubacke