Region Östergötland

Sårdränage

Dokumentnamn:
Sårdränage
Dokumenttyp:
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
sårdränage, lågvakuumdränage, abdovac
Giltig fr o m:
2014-09-10
Utfärdande enhet:
Anestesi- och operationskliniken, US
Målgrupp:
...
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Anna Myhrman, utbildningsansvarig operationssjuksköterska
Godkänd av:
Eva-Lena Zetterlund, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2015-119

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Sårdränage

Ett sårdränage inlägges vanligen för att evakuera sårvätska.
Sårdränage är anpassat för olika typer av kirurgiska ingrepp, t ex bukkirurgi, bröstkirurgi.

Dränagesystemet är helt slutet vilket minimerar risken för postoperativa infektioner. All dränerad vätska stannar kvar inne i systemet. Både bälgen/bollen och uppsamlingspåsen har backventiler. Dränaget har en mild sugeffekt. Det låga aktiva trycket gör dränaget speciellt lämpligt för vävnadskänsliga områden.

Maximalt undertryck 25 mmHg – 3,3 kPa.

Tillvägagångssätt

Dränagen levereras i kompletta sterila set. Komplett set innehåller sugboll, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar.

Starta upp

http://surgery.wellspect.se/Main.aspx?Item=354313&navt=107&navl=84782&nava=84796

 

Uppsamling

http://surgery.wellspect.se/Main.aspx?Item=354300&navt=107&navl=84782&nava=84796

 

Byte av påse

http://surgery.wellspect.se/Main.aspx?Item=354287&navt=107&navl=84782&nava=84796