Region Östergötland

Central venkateter - komplikationer vid inläggning och behandling

Dokumentnamn:
Central venkateter - komplikationer vid inläggning och behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
venkateter, kateter
Giltig fr o m:
2011-01-01
Utfärdande enhet:
LAH Norrköping
Målgrupp:
Personal inom Region Östergötlands somatiska hemsjukvård
Giltig t o m:
2016-09-30
Framtagen av:
Lars Jansson, öl ANOP US, Lena Nilsson, öl ANOP US, Jonas Åberg, ANOP ViN.
Godkänd av:
Maria Jakobsson, Verksamhetschef LAH Norrköping
Diarienummer:
NSÖ-2016-0028
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Central venkateter - komplikationer vid inläggning och behandling.

Se länk.

Revisionshistorik:

Datum Reviderad av Godkänd av
2011-01-01 Framtagen av Lena Nilsson, SC Maria Jakobsson, verksamhetschef
2015-03-10 Gudrun Appelquist, vårdutvecklare Maria Jakobsson, verksamhetschef
2016-06-14 Länken reviderad av Sinnescentrum Maria Jakobsson, verksamhetschef