Region Östergötland

Central venkateter icke tunnelerad

Dokumentnamn:
Central venkateter icke tunnelerad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
CVK, avancerad hemsjukvård, LAH
Giltig fr o m:
2017-02-01
Utfärdande enhet:
LAH Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland somatisk hemsjukvård
Giltig t o m:
2018-09-01
Framtagen av:
Se Sinnescentrums sida
Godkänd av:
Se Sinnescentrums sida
Diarienummer:
xx
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Central venkateter icke tunnelerad finns på sinnescentrums sida

 Se länk.