Region Östergötland

Arbetskläder och skor

Dokumentnamn:
Arbetskläder och skor
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Arbetskläder
Giltig fr o m:
2016-10-28
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Elisabeth Kristiansen, centrumchef Barn- och Kvinnocentrum
Godkänd av:
Elisabeth Kristiansen, centrumchef Barn- och Kvinnocentrum
Diarienummer:
BKC-2008-18
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Arbetskläder och skor

Allmänt

BKC:s personal har genomgående mycket stor patientkontakt. För att tillgodose hygien bestämmelser och krav används skyddskläder och arbetskläder.

I huvudsak används arbetskläder som rekvireras och hanteras genom TvNo (Tvätteriet i Norrköping). Arbetskläder med särskild design och med särskilt tryck med regionens logotyp och den egna enhetens namn. Kan bara inköpas efter särskilt godkännande av PE-chef.
BKC:s policy för arbetskläder och skor är fastställd av centrumchefen och utgår från regionens övergripande anvisningar. 

Landstingets anvisningar

Regionens anvisningar för arbetskläder och skor finns att tillgå på LISA under rubriken http://lisa.lio.se/pages/30035/Arbetskl%c3%a4der%20dat%202012-11-22.pdf
Regionens anvisningar beskriver inkomstskattelagens bestämmelser och vad som gäller beträffande förmånsbeskattning när arbetskläder är utformade så att de kan användas för privat bruk mm. 

BKC policy

Inom BKC ska inga arbetskläder användas som i något avseende kan betraktas som skattepliktiga, dvs. användas för privat bruk. Härvidlag ska regionens övergripande anvisningar följas. 

Skyddskläder

Vita och gröna arbetskläder som används av hygientekniska skäl och som hanteras via TvNo är undantagna från beskattning. Dessa skyddskläder hanteras på respektive enhet med ordinarie beställningsrutiner och attestförfarande enligt (ARS/Attestregelsystemet).

Arbetskläder med särskild design

Arbetskläder med särskild design och som köps från andra leverantörer än TvNo ska vara så utformade att de följer regionens övergripande anvisningar om undantag från beskattning. Arbetskläderna ska vara försedda med regionens logotype och den egna enhetens namn. Beställning av denna typ av arbetskläder ska godkännas av PE-chef. Attestförfarande enligt ARS.

Skyddsskor och antistatiska skor

Behov av särskilda skyddsskor (med stålhätta) och antistatiska skor ska bedömas av verksamhetschefen. Antistatiska skor krävs vid medicintekniskt arbete med känslig utrustning och verksamhetschefen bedömer vilka personalgrupper som kommer i fråga. Beställning av skyddsskor och antistatiskas skor ska godkännas av verksamhetschefen. Attestförfarande enligt ARS.
 

Revisionshistorik:

Reviderat 2010-05-10
Reviderat 2012-06-07
reviderat 2014-09-26
Reviderat 2016-10-28