Region Östergötland

Avvikelse- och riskhantering BKC

Dokumentnamn:
Avvikelse- och riskhantering BKC
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Administrativt
Giltig fr o m:
2019-11-07
Utfärdande enhet:
Barn- och kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och kvinnocentrum
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Maria Unnervik utvecklingschef Barn- och kvinnocentrum, Lars Svensson verksamhetsanalytiker Barn- och kvinnocentrum, Sara Axbom verksamhetsutvecklare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie produktionsenhetschef Barn- och kvinnocentrum
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-11-07