Region Östergötland

Barn-KK: Barn till mammor med diabetes

Dokumentnamn:
Barn-KK: Barn till mammor med diabetes
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2019-09-20
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna I Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsklinkerna och Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Carin Widén, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2016-05-11
Reviderat 2018-03-14
Reviderat 2019-09-20