Region Östergötland

Barn-KK: Barnläkarens medverkan vid förlossning

Dokumentnamn:
Barn-KK: Barnläkarens medverkan vid förlossning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2019-07-16
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 2009-04-01
Reviderat 2010-12-02
Reviderat 2013-02-19
Reviderat 2014-09-17
Reviderat 2019-07-16