Region Östergötland

Datorer inom BKC, hantering av

Dokumentnamn:
Datorer inom BKC, hantering av
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Datorer
Giltig fr o m:
2019-10-11
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Meg Wigmo, IT-samordnare Barn- och kvinnocentrum
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, Tf produktionsenhetschef Barn- och Kvinnocentrum
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 2006-10-02
Reviderat 2007-09-12
Reviderat 2009-03-06
Reviderat 2009-11-10
Reviderat 2011-10-02
Reviderat 2013-07-05
Reviderat 2015-10-1
Reviderat 2017-11-06
Reviderat 2019-10-11