Region Östergötland

Dokumenta administrativ riktlinje

Dokumentnamn:
Dokumenta administrativ riktlinje
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn -och kvinnocentrum
Sökord:
Administrativ
Giltig fr o m:
2018-10-15
Utfärdande enhet:
Barn -och kvinnocentrum, stab
Målgrupp:
Medarbetare Barn- och kvinnocentrum
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Meg Wigmo, IT samordnare
Godkänd av:
Elisabeth Kristiansen, produktionsenhetschef
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2018-04-17
Reviderat 2018-10-15