Region Östergötland

E-tjänstekort rutiner för reservkort

Dokumentnamn:
E-tjänstekort rutiner för reservkort
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
E-tjänstekort
Giltig fr o m:
2017-11-06
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Meg Wigmo, IT samordnare Barn- och Kvinnocentrum
Godkänd av:
Elisabeth Kristiansen, Centrumchef Barn- och Kvinnocentrum
Diarienummer:
BKC-2012-58
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

E-tjänstekort rutiner för reservkort

Patientdatalagen kräver stark autentisering (E-tjänstekort) för åtkomst till sammanhållen journal vilket Region Östergötland tillämpar.

E-tjänstekort krävs f.o.m hösten 2012 för att öppna journalportalen samt alla system som startas via Citrix.
Detta innebär att majoriteten av medarbetare inte kan utföra sitt arbete utan att ha tillgång till sitt E-tjänstekort.

Reservkort ska finnas tillgängliga dygnet runt på varje klinik. De ska förvaras i låst utrymme och där korten förvaras ska också beskrivning över hur kortet aktiveras finnas. Varje medarbetare måste känna till var reservkort förvaras, kontakta närmaste chef eller IT-resursperson för information om detta.

Mycket stor restriktivitet med att använda reservkort:

Reservkortet är personligt på samma sätt som det ordinarie E-tjänstekortet. Reservkort kostar 120 kronor per styck, det tar ca 30-60 minuter att aktivera kortet och för att aktivera kortet krävs även deltagande av två personer med E-tjänstekort som kan intyga identiteten på den som får reservkortet. Detta gör att den som glömt sitt kort alltid i första hand ska åka hem och hämta sitt kort.

Det är självklart att rimlig hänsyn skall tas till den aktuella situationen, när man tar ställning till att använda reservkort istället för att åka hem och hämta ett glömt E-tjänstekort, ex får inte patientsäkerheten hotas, eller alltför stora störningar i verksamheten uppstå.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-08-22
Reviderat 2015-10-30
Reviderat 2017-11-06