Region Östergötland

Barn-KK: Kladdiga ögon hos barn på BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Kladdiga ögon hos barn på BB
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet, Barn/KK
Giltig fr o m:
2013-02-04
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Fredrik Lundberg överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala; Thomas Hägg, överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset US-LiM; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken ViN ;Karin Bergare, verksamhetschef Kvinnokliniken ViN ; NInnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken US
Diarienummer:
BKC-2007-46
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Handläggning av kladdiga ögon hos barn på BB

  

Kladdiga ögon kan vara tecken på infektion även om det inte krävs lokal antibiotikabehandling hos alla barn. Viktigt med barriärvård (handhygien och skyddsrock) i uttalade fall. 

Om odlingar

Oftast behöver man inte odla från ögonen, dock är odling befogad i följande fall:

  • Mycket uttalad purulent conjunctivit oavsett när och oavsett om den är uni- eller bilateral (gc-misstanke i första hand)
  • Sent debuterande (efter dag 4) bilaterala conjunctiviter (misstänk chlamydia som kräver speciellt odlingsförfarande).
  • Vid misstanke om nosokomial spridning (oftast staph.aureus, allmän odling i syfte att bestämma stam och därmed kunna kartlägga eåidemiologiskt. Skriv ”spara stammen” på remissen).

Om behandling 

Lindrig conjunctivit tvätts med vatten och fysiologisk koksaltlösning. Klart purulenta behandlas med Kloramfenicol (t ex Chloromycetin®) eller Fusidinsyra (Fusithalmic®). Obs: Chlamydia måste också behandlas med Erytromycin per os.

Revisionshistorik:

Reviderat 2008-10-09
Reviderat 2011-03-24
Reviderat 2013-02-04