Region Östergötland

Barn-KK: Konsultationsinsatser – nyfödda (BKC Linköping)

Dokumentnamn:
Barn-KK: Konsultationsinsatser – nyfödda (BKC Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet,Barn/KK
Giltig fr o m:
2011-10-25
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping och Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2015-10-01
Framtagen av:
Fredrik Lundberg överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping, Thomas Hägg överläkare barnkliniken Norrköping
Godkänd av:
Elisabeth Olhager överläkare Barn- och ungdomskliniken Linköping, Ann Josefsson, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2010-193
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Reviderat 2011-10-25