Region Östergötland

Barn-KK: Läpp- käk- gomspalt (BKC VIN)

Dokumentnamn:
Barn-KK: Läpp- käk- gomspalt (BKC VIN)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-01-23
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping och Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Erik Wejryd överläkare Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Karin Zernisson Lagebrandt barnmorska Kvinnokliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-166
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Omhändertagande av barn med läpp, käk- och gomspalt
 

Barnet skall visas för barnläkare närmast kommande barnläkarrond eller tidigare om föräldrarna så önskar.
Vid ronden skrives remiss i Cosmic till Hand och plastikkirurgen i Linköping.
Ring Hand och Plastikmottagningen telefonnummer 010-103 3725 och tala om att remissen finns.
Svar kommer från US via telefon för en första bedömningstid och ev utprovning av näskrok och tejpning. Om svar ej har erhållits - ring ånyo mottagningen.

Barn med familj kallas inom 7-10 dagar efter födelsen, till hand och plastik mottagningen - undantag barn med endast gomspalt som kallas inom en månad.

Tejpning av läpp på barn med total läpp, käk och gomspalt kan med fördel påbörjas redan på BB, vg se nedan under tejpning av läpp.

Föräldrar bör ges möjlighet till upprepad information och samtal.
 

Amning eller flaskmatning
 

Barn med läpp och käkspalt kan ammas.
Barn med gomspalt kan som regel ej ammas - pga att de ej kan bilda det undertryck i munhålan som behövs för att amningen skall fungera. Mor kan då välja att pumpa och ge bröstmjölk på specialflaska.

Vi tillhandahäller 2 flaskalternativ
Medelas napp Specialneeds som passar till flaskan som medföljer Medelas bröstpump. Läs bruksanvisning som följer med flaskan. Flödeshastigheten går att variera och den har ett membran som hindrar att barnet sväljer onödigt mycket luft. Tryck lätt på den mjuka nappen för att hjälpa barnet att suga om det behövs.

Alternativt Easyfeed - en mjuk flaska med specialnapp. Här gör man själv det antalet hål som behövs för att barnet skall få i sig maten, oftast 5-6 st. Tryck lätt på flaskan för att hjälpa barnet att suga om de behövs.

Vid hemgång får föräldrarna med sig en specialflaska hem. Information om var ytterligare flaskor kan inhandlas finns i LKG-lådan. (se informationsblad nappflaskor till barn med gomspalt)

Nappar
 

Napp är tillåtet att använda, men bör vara så bred som möjligt vid gomspalt. Föräldrarna bör ha i åtanke att barnet skall undvika napp 2 veckor efter operation. Visningsexemplar av nappsorter finns i LKG-lådan.

Tejpning av läpp hos barn med total läpp, käk och gomspalt
 

Använd Mepitac (c-depåns art. nr 25317, fixeringstejp med silikon 2 cm bred x 3 cm rulle  från Mölnlycke)

För ihop läppspaltens sidor mot varandra så mycket som det går. Det brukar sällan gå att få ihop dem helt första tiden. Det ska inte vara tryck direkt, men man kan stretcha ut tejpen ett par mm innan den fästes så att det blir en lätt återfjädrande effekt som håller till. Tejpbyte sker v.b. vilket är när den tex av fukt lossnar eller sitter för dåligt för att ha en ihophållande funktion eller om den ser ohygienisk ut. Intervallet varierar mycket från barn till barn.

Vi visar alltså föräldrarna som sedan sköter det själva i hemmet.

Allt material rörande LKG finns samlat i LKG-lådan som finns vid avd 19 expedition (flaskor nappar, tejp + informationsmaterial till föräldrarna)

Informationsmaterial till föräldrarna finns samlat i en pärm.

Alla föräldrar ges följande material

  - Barn med läpp käk och gomspalt - en allmän föräldrainformation

  - Grattis till ditt nyfödda barn

  - Matningsråd

  - Nappflaskor till barn med gomspalt (var de beställs, artikelnr mm - även var man beställer vanliga nappar

  - Kort med telefonnummer till LKG teamet i Linköping

  - Information om LKG-föreningen

 

Det finns också några broschyrer med specialriktad information utifrån vilken spalttyp barnet har. Var här noggrann med att föräldrarna får rätt broschyr.

  - Barn med läpp-spalt eller läpp-käkspalt

  - Barn med enkelsidig läpp-käk-gomspalt

  - Barn med dubbelsidig läpp-käk-gomspalt

  - Barn med gomspalt

Fler broschyrer kan hämtas från Lisa: A-Ö/K/Käkortopedi/Broschyr LKG

Inför hemgång

Barn som matas med specialflaska får med sig en flaska hem
Ring BVC och informera  hur amning/matning fungerar
Kvinnan får låna pump från BB som sjukhuset betalar hyra för.
Informera föräldrarna att de kan kontakta LKG sköterska på Barnkirurgiska enheten Linköping. Telefonnummer 010-103 45 05. Fråga speciellt efter Kristina.

         

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2008-05-07
Reviderat 2010-05-31
Reviderat 2013-02-04
Reviderat 2017-01-23