Region Östergötland

Barn-KK: Nyfödda som bör vårdas på neonatal-IVA US och avd 15B ViN

Dokumentnamn:
Barn-KK: Nyfödda som bör vårdas på neonatal-IVA US och avd 15B ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet,Barn/KK
Giltig fr o m:
2018-09-20
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Carin Widén, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg H.K.H. Kronprinsessan Vcitorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-12-20
Reviderat 2013-02-21
Reviderat 2013-11-21
Reviderat 2019-09-20