Region Östergötland

Barn-KK: Plexus brachialisskada

Dokumentnamn:
Barn-KK: Plexus brachialisskada
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2019-11-12
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Erik Wejryd, Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, t.f. centrumchef Barn- och kvinnocentrum
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2006-12-07
Reviderat 2009-04-03
Reviderat 2011-11-15
Reviderat 2016-05-26
Reviderat 2019-11-12