Region Östergötland

Barn-KK: Tidig hemgång från BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Tidig hemgång från BB
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2018-02-15
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-04-01
Framtagen av:
Carin Widèn, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare Barn- och ungdomssjukhuset US; Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken ViN, Karin Bergare, verksamhetschef Kvinnokliniken ViN, Ninnie Borendal Wodlin verksamhetschef Kvinnokliniken US
Diarienummer:
BKC-2007-65
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-03-10
Reviderat 2008-05-14
Reviderat 2011-03-22
Reviderat 2019-02-15