Region Östergötland

Barn-KK: Tillmatning av nyfödda barn på BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Tillmatning av nyfödda barn på BB
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet,Barn/KK
Giltig fr o m:
2019-09-20
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Carin Widén, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-12-20
Reviderat 2011-02-21
Reviderat 2012-03-12
Reviderat 2018-03-14
Reviderat 2018-05-17
Reviderat 2019-09-20