Region Östergötland

Barn-KK: Värmesäng

Dokumentnamn:
Barn-KK: Värmesäng
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2016-05-26
Utfärdande enhet:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Giltig t o m:
2020-04-01
Framtagen av:
Erik Wejryd, överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsklin Norrköping; Agneta Werner, överläkare Kvinnoklin Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin,verksamhetschef Kvinnoklin Linköping, Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-69
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Värmesäng

Barn som läggs i värmesäng ska ha blöja, mössa och ev sockar på sig för att bättre kunna hålla värmen.

 
Indikationer för värmesäng

 • Prematura  barn under vecka 36, eller barn med födelsevikt under 2500 gr.
 • Barn med temperatur under 36,5o.
 • Barn med lågt blodsocker och som har svårigheter att hålla sin temp över 36,5o.
 • Lågviktiga barn som tas ur kuvös.

Riktlinjer för temperaturinställning

 • Prematura barn, eller barn med låg födelsevikt bör i början ha värmesängen inställd på 37o.
 • Barn med temp under 36,5o bör i början ha värmesängen inställd på 37o.
 • Fullgångna barn med lågt blodsocker som har svårt att hålla sin temp bör i början ha värmesängen inställd på 36,5o.
 • Barn som tas ur kuvös bör initialt ha värmesängen inställd på 36,5o.
OBS! Detta är endast riktvärden. Kontrollera alltid temperaturen på barnet inom ca 2 timmar och gör en individuell bedömning. Vid tveksamhet kontakta läkare.
 

Temperaturkontroller

 • Initialt bör temperaturen på barnet kontrolleras regelbundet tills barnet uppnår normal temperatur.
 • När barnet ligger i värmesäng skall temperaturen kontrolleras minst 2 ggr/dygn.
 • När barnet tas ur värmesängen kontrolleras temperaturen efter ca 3 timmar och sedan vid behov, dock minst 1 gång/dygn.
Avveckling av värmesängen
När barnet håller sin temp bra sänks temperaturen på värmemadrassen successivt. När temperaturen på värmemadrassen är nere i 35o kan man prova att ta bort värmesängen. Används syntetiskt skinn kan värmemadrassen avvecklas redan vid 36o (gäller för närvarande endast neonatalavdelningen i Norrköping).

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2009-04-30
Reviderat 2011-10-25
Reviderat 2016-05-26