Region Östergötland

Barn-KK: Infektionsobservation av nyfödda på förlossning och BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Infektionsobservation av nyfödda på förlossning och BB
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, nyföddhet
Giltig fr o m:
2019-09-20
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-03-17
Reviderat 2012-04-04
Reviderat 2013-02-04
Reviderat 2016-12-12
Reviderat 2018-06-14
Reviderat 2019-09-20