Region Östergötland

Familjevården F23 Neo-IVA, riktlinjer

Dokumentnamn:
Familjevården F23 Neo-IVA, riktlinjer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Administrativa
Giltig fr o m:
2019-09-20
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Frida Holmgren specialistsjuksköterska H.K.H. Kronprinsesan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn