Region Östergötland

Nyföddhet: Handlingsplan för akuta situationer på Neonatal-IVA (Barnkliniken US-LIM)

Dokumentnamn:
Nyföddhet: Handlingsplan för akuta situationer på Neonatal-IVA (Barnkliniken US-LIM)
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akuta situationer
Giltig fr o m:
2018-01-10
Utfärdande enhet:
H.K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare inom H.K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Ellinor Wikner sjuksköterska H.K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
BKC-2010-226
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-06-01
Reviderat 2011-03-23
Reviderat 2013-01-17
Reviderat 2018-01-10
Reviderat 2019-06-04