Region Östergötland

Kontakt mellan regionens barnkliniker och US vad gäller vård av pediatriska patienter med tumörer i centrala nervsystemet (CNS)

Dokumentnamn:
Kontakt mellan regionens barnkliniker och US vad gäller vård av pediatriska patienter med tumörer i centrala nervsystemet (CNS)
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Adminitrativt
Giltig fr o m:
2019-03-04
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Irene Devenney Överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-03-04