Region Östergötland

Psykologiskt stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Linköping (Barnkliniken US-LIM)

Dokumentnamn:
Psykologiskt stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Linköping (Barnkliniken US-LIM)
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Administrativa
Giltig fr o m:
2019-12-03
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Ulrica Samuelsson, kurator H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-01-01
Reviderat 2009-02-17
Reviderat 2012-02-22
Reviderat 2016-05-31
Reviderat 2018-08-02
Reviderat 2019-12-03