Region Östergötland

Ronald McDonald Hus, Riktlinjer för prioritering av boende på

Dokumentnamn:
Ronald McDonald Hus, Riktlinjer för prioritering av boende på
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Administrativa
Giltig fr o m:
2019-11-08
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland, Medarbetare på Ronald McDonald Hus
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2015-04-13
Reviderat 2017-03-23
reviderat 2019-11-08