Region Östergötland

LAH, Barn-LAH samarbete med LAH i Linköping

Dokumentnamn:
LAH, Barn-LAH samarbete med LAH i Linköping
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Administrativa
Giltig fr o m:
2014-02-12
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peter Wide, överläkare Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala, Gunnar Carlgren läkare Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala, Maud Anebreid, sjuksköterska, Kristina Westin, sjuksköterska, Christina Larsson sjuksköterska
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping/Motala
Diarienummer:
BKC-2011-216
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Barn-LAH samarbete med LAH i Linköping
 

Patientgrupper

Barn och ungdomar i palliativ vård.
CF-patienter, barn med osteomyelit och barn med kroniska sjukdomar som är i behov av antibiotikabehandling i hemmet.
Barn och ungdomar som är i behov av TPN.

 1. Kontakten initieras av Barn-LAH som gör en förfrågan till sektionsledarna på LAH via telefon: 31610 helst ett dygn i förväg. 
  Denna förfrågan skall följas av en vårdbegäran i Cosmic så snart som möjligt.
 2. När bedömningen har skett och barnet är accepterat för LAH-kontakt upprättas en gemensam vårdplan som är tillgänglig hos vardera vårdgivare.
 3. Vårdplanering
  a) Uppgifter om vilka åtgärder som skall utföras och vilka tider som är aktuella.
  b) Hur överrapportering ska ske och vilka tider om det inte är tillräckligt med de uppgifter som finns i Cosmic
  c) Hur LAH kan nå sjuksköterska på Barn-LAH, ansvarig barnläkare och barnets moderavdelning.
  d) Barn-LAH klargör och informerar familjen tydligt och klart vad LAH ska vara behjälplig med i hemmet                
  e) Vilket materiel och läkemedel som ska användas, hur de skall överlämnas och var de ska förvaras
 4. Vårdplanen ska innehålla all patientdata samt närståendes namn och telefonnummer.
  Den ska innehålla uppgifter om hur vården är planerad. Om det finns risker för komplikationer som går att förutse så bör det framgå hur de ska åtgärdas.
 5. Barnläkaren ordinerar läkemedlen i ordinationslistan. Där ska framgå med vad och hur man späder läkemedlet, hur stor mängd barnet skall ha i ml och i mg per dos. När det gäller injektioner skall möjligheten till home-pump övervägas.
 6. Akutläkemedelslåda med akutläkemedelsordination för barn ska alltid finnas hemma hos barnet.
 7. Barn-LAH ombesörjer att de läkemedel barnet ska ha finns i hemmet.
 8. Vid LAH`s första kontakt med familjen är det lämpligt med ett gemensamt hembesök eller att första kontakten blir i samband med en vårdplaneringsträff.
 9. Dokumentation sker i Cosmic. Ordinationslistan för läkemedel används gemensamt.
 10. Gällande ansvarsfördelningen vilar läkaransvaret på Barn- och ungdomssjukhusets läkare. Ingen läkare från LAH är involverad. När en situation uppstår som inte personal på LAH har kompetens för är det barnets moderavdelning på Barn- och ungdomssjukhuset som är backup. Barn-LAH ansvarar för att upprätta en telefonlista med telefon/sökarnummer till ansvarig barnonkologjour alternativt ringer man barnjouren tel:31356.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2013-10-09
Reviderat 2014-02-12