Region Östergötland

VRI som vi kan förebygga med följsamhet till hygienrutiner och hur vi registrerar

Dokumentnamn:
VRI som vi kan förebygga med följsamhet till hygienrutiner och hur vi registrerar
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinncentrum
Sökord:
Administration
Giltig fr o m:
2019-08-13
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Ann Wikh verksamhetsutvecklare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla