Region Östergötland

Vuxna satellitpatienter inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus - riktlinjer betr handtering

Dokumentnamn:
Vuxna satellitpatienter inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus - riktlinjer betr handtering
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum
Sökord:
Giltig fr o m:
2019-08-13
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Godkänd av:
Elisabeth Kristiansen produktionsenhetschef Barn- och kvinnocentrum
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-08-13