Region Östergötland

Allergi: Allergenprovokation i ögon och näsa hos barn

Dokumentnamn:
Allergi: Allergenprovokation i ögon och näsa hos barn
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-11-05
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, docent H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping; Lennart Nilsson, docent Allergicentrum Linköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2012-01-03
Reviderat 2014-02-06
Reviderat 2018-11-05