Region Östergötland

Allergi: Födoämnen från växtriket uppställda efter familjetillhörighet (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Allergi: Födoämnen från växtriket uppställda efter familjetillhörighet (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2017-11-23
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, docent Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Lennart Nilsson, docent Allergicentrum Linköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Lennart Nilsson, docent Allergicentrum Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-08-02
Reviderat 2014-02-06
Reviderat 2018-11-23